Kdo je JEKA?

 .

JEKA je nezisková organizace, jejímž cílem je usnadnit organizaci udržitelného cestování pro skupiny mladých lidí a/nebo lidí se specifickými potřebami, a nabídnout tak všem skutečnou možnost objevování nových obzorů, jiných kultur a sebe sama. 

 

 

Naše vize

 .

Sdružení bylo založeno v roce 1960 a vždy bylo přesvědčeno, že skupina lidí, a dokonce celá společnost, se o sebe dokáže postarat sama, pokud má k dispozici správné pomocníky.

 

 

 

Naše poslání

 

 

 

Naše hodnoty

"Od lidí, pro lidi"

JEKA se chce stát tímto pomocníkem pro každou skupinu,které v běžném uspořádání výletu brání některá z následujících obtíží:

  • finanční omezení

  • fyzický handicap

  • psychické, mentální nebo kognitivní postižení

  • zvláštní zdravotní potřeby

  • nedostatek zkušeností

  • nedostatečná logistická kapacita

 .

Jako nezisková organizace JEKA vždy prosazovala humanismus jako jednu ze svých základních hodnot. Dobrovolníci i zaměstnanci dělají vše pro to, aby našim klientům umožnili cestovat a vytvořit si nezapomenutelné vzpomínky.

Vše, co děláme, je založeno na následujících 6 pilířích:

  • Spolehlivost

  • Udržitelnost

  • Dostupnost

  • Rodinný duch

  • Oddanost

  • Svěží a mladý duch

 

 

 

Naše strategie

 

Pro dosažení svého sociálního závazku volí JEKA strategii "participativního cestování".

Naše "participativní cestování" se zaměřuje na 4 základní osy:

 

  • Co nejvíce spolupracujeme s dobrovolníky

   Jak při každodenním provozu, tak v cílové destinaci spolupracujeme v co největší míře s dobrovolníky, abychom skupinám poskytli vše, co potřebují.
   JEKA se chce podílet na pobytu dobrovolníků tím, že neustále hledá vhodnou rovnováhu mezi jejich volným časem a úkoly, které plni pro skupiny. 
   Na oplátku očekáváme, že dobrovolníci přispějí k příjemnému pobytu
    našich skupin vykonáním úkolů, které jim budou přiděleny.

  • Nabídka komplexního balíčku pro všechny typy skupin mimo naši cílovou skupinu 

   Rozhodnete-li se cestovat s organizací JEKA, přispíváte finančně na organizaci zájezdů naší cílové skupiny, a umožňujete tak všem cestovat po světě. Ať už jste firma, sportovní klub, volnočasový klub, skupina přátel nebo jiná, můžete se spolehnout na to, že vám JEKA zorganizuje výlety na míru. Naše cestovní nabídky dokonale odpovídají standardům belgického turistického trhu. Výlety, které s námi uskutečníte, vám nabídnou potěšení z poznávání nejkrásnějších koutů světa a zároveň finančně podpoří skupiny JEKA. To 
   vyjadřuje slogan "Vaše cesta nabízí další(m) možnosti".

  • Účast na životě místních komunit v cílové destinaci

   JEKA se chce v cílové destinaci zapojit také sociálně a ekonomicky, a to podporou spolupráce s místními dodavateli a zaměstnanci. To pomáhá rozvíjet místní ekonomiku a umožňuje nám to organizovat udržitelnější cesty.

  • Rozvíjení ekologicky odpovědného přístupu

   Při naplňování svého poslání se JEKA neustále snaží zlepšovat způsob svého fungování, aby minimalizovala svůj sociální a environmentální dopad. Na jedné straně tím, že zajišťuje plné samofinancování sdružení, na druhé straně tím, že pokračuje v organizování ekologicky odpovědnějších výletů a uplatňuje tuto filozofii ve svém celkovém fungování.